čtvrtek 9. července 2015

Jak a kde rychle zjistím výši dosažené provize v síti Affilo.cz?

Zaregistrovali jste se do systému Affilo.cz, vygenerovali jste si provizní prvky, čekáte na první konverze a zajímá vás, zda jste si už vydělali nějakou tu korunu?

Tento krátký návod vám ukáže, jak co nejrychleji zjistit výkony vašich affiliate kampaních zapojených v affiliate síti Affilo.cz


Informace o konverzích zasílané e-mailem

Nejrychlejší a okamžitou informaci o obdržených provizích získáte pomocí svého e-mailu. Při registraci do našeho provizního systému jste museli zadat svoji emailovou adresu, která slouží pro komunikaci s námi, s naším systémem a zároveň také jako vaše přihlašovací jméno.

Pokud přes váš provizní odkaz, banner či jiný provizní prvek bude uskutečněna konverze, systém vám automaticky pošle e-mail, kde budete informováni o obratu, který jste pomocí vašeho odkazu přivedli a bude zde také uvedena výše provize, která vám za tuto obchodní transakci přísluší.

E-mail dorazí v tomto tvaru:

e-mail informující o konverzi

Informace o konverzích v rozhraní Affilo.cz

Pokud se chcete podívat, kolik konverzí jste v daném měsíci či za určité období vygenerovali a nechcete se probírat větším množstvím e-mailů, bude jednodušší se přihlásit do rozhraní Affilo.cz.

Ihned na úvodní nástěnce v horní části naleznete rychlý přehled informující o dosažených výkonech.

Přehled provizí

Kliknutí tento měsíc - počet prokliků pomocí vašeho provizního odkazu v aktuálním měsíci
Konverzí tento měsíc - celkový počet konverzí v aktuálním měsíci
Provize tento měsíc - celková hodnota konverzí přivedených v aktuálním měsíci
K vyplacení - částka, kterou je možné fakturovat - je dána výší schválených a vám doposud neproplacených konverzí
Celkem vyděláno - celková částka, kterou jste vydělali od začátku zapojení do našeho provizního systému

Mezi další rychlé přehledy o výkonu vašeho affiliate počínání patří sekce Dnes a Posledních 7 dnů, které jsou také dostupné po přihlášení do provizního sytému a to přímo na úvodní stránce.

Výkon provizního systému za poslední dny


Dnes


Kliků - počet prokliků zrealizovaných v aktuálním dni pomocí vašeho provizního odkazu
Konverzí - počet konverzí přivedených/schválených* v aktuálním dni
Částka - hodnota vaší provize za přivedené/schválené* konverze v aktuálním dni

* Jelikož nejsou provize za přivedené konverze schvalovány okamžitě, ale až po uplynutí lhůty, kterou má zákazník na vrácení zboží, naleznete v této části dvě políčka, která jsou oddělena lomítkem. První údaj v daném řádku znamená konverzi (provizi) přivedenou v daném dni, druhý údaj za lomítkem uvádí konverzi (provizi) schválenou v daném dni nebo období.


Posledních 7 dní

Položky mají stejné významy, jako ty v sekci Dnes, pouze s tím rozdílem, že zde se jedná o souhrn za posledních 7 dní.


Tip: