pondělí 3. srpna 2015

Základní údaje o návštěvnosti získané pomocí Google Analytics

Spustili jste nový projekt a nevíte, jestli na váš web začala proudit návštěvnost a jak případní návštěvníci na vašem webu chovají?

Pokud jste si podle mého návodu nastavili sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics, máte vyhráno, na výše uvedené dotazy totiž pomocí tohoto nástroje, který je navíc zdarma, dostanete odpovědi.

Kde zjistím údaje o návštěvnosti?

Přihlaste se ke svému účtu Google Analytics (zde) a vyberte si projekt, u kterého vás zajímají podrobnější informace o návštěvnosti.

Měl by se vám zobrazit níže zobrazený přehled. Pokud tomu tak nebude - vyberte z levého postranního menu volbu Cílové publikum - Přehled.


V pravém horní rohu vidíte období, za které se zobrazují statistiky - ve výchozím stavu jsou vždy zobrazeny hodnoty za poslední měsíc, můžete si ale nastavit období vlastní.

Na hlavním grafu vidíte vývoj návštěvnosti ve vybraném období. Pokud se budete pohybovat myší po křivce grafu, budete okamžitě vědět návštěvnost příslušející k danému dni.

Pod grafem dále najdete tyto údaje (vše vztaženo k vybranému časovému období):
Návštěvy - počet všech návštěvníků stránek (včetně těch vracejících se)
Uživatelé - počet všech unikátních návštěvníků (bez těch, kteří se na web znovu vrátili)
Zobrazení stránek - součet všech stránek, které si zobrazili všichni návštěvníci vašeho webu
Počet stránek na 1 návštěvu - kolik stránek si průměrně návštěvník prošel za svojí návštěvu
Prům. doba trvání návštěvy - průměrný čas, který na webu návštěvníci strávili
Míra okamžitého opuštění - kolik návštěvníků navštívilo na vašem webu pouze jedinou (vstupní) stránku a to bez jakékoli další interakce
% nových návštěv - kolik procent návštěvníků přišlo na vaše stránky poprvé

V koláčovém grafu pak navíc vidíte procentuální srovnání počtu nových a vracejících se návštěvníků.Pokud vás zajímají podrobnější informace o kterémkoli výše vysvětleném údaji, stačí jen na dané pole kliknout (návštěvy, uživatelé, zobrazení stránek, ...).

V tomto ukázkovém případě je vidět vývoj počtu zobrazených stránek za jednu návštěvu.


Srovnání časových období

Velmi zajímavá a mnou hojně používaná vlastnost je možnost srovnání návštěvnosti s předchozím obdobím. Pokud kliknete v horní pravé části na sekci s časovými obdobími a zaškrtnete volbu Porovnat s hodnotou, můžete si návštěvnost porovnávat pro různá časová období.

K dispozici jsou volby: Vlastní, Předchozí období, Předchozí rok.

Pokud některou z voleb vyberete a stisknete tlačítko Použít, dostanete tento přehled:

Přičemž modrá křivka znázorňuje "hlavní" období, oranžová křivka pak ukazuje období srovnávací. Z těchto srovnávacích grafů si můžete rychle udělat představu o tom, jak se které statistiky v čase změnily.

Tyto srovnávací období nejčastěji používám ve chvílích, kdy na webu provádím změny a chci rychle vědět, zda měly vliv na pozitivní či negativní vliv na vývoj návštěvnosti, počet zobrazených stránek či průměrnou dobu strávenou na webu.


Tip: